Lange moppen
Uitdrukkingen als: "Ik lach me een deuk", "Ik lach me een ongeluk" en "Ik lach me te pletter" komen kennelijk uit de verzekeringswereld. In de personeelskrant van Centraal Beheer stond eens een kleurrijke bloemlezing van toedrachten van ongelukken:

- "Bij thuiskomst nam ik de verkeerde oprit en botste met een boom die ik niet bezit."
- "De andere auto botste zonder waarschuwing met de mijne."
- "De jongen slingerde over de weg. Ik moest een paar keer uitwijken voor ik hem raakte."
- "Ik trok op, glimlachte naar mijn schoonmoeder en vloog over de kademuur."
- "Bij mijn poging een vlieg dood te slaan reed ik een telefooncel binnen."
- "Ik reed al veertig jaar, toen ik achter het stuur in slaap viel en een ongeluk kreeg."
- "Een voetganger kon geen kant meer op, dus reed ik hem over."
- "Een voetganger raakte me en kwam onder mijn auto terecht."
- "Ik zei de politie dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed afnam ontdekte ik dat ik een schedelbasisfractuur had."
- "Een onzichtbare auto kwam uit het niets te voorschijn, raakte mijn auto en verdween."

Er is geen beter vermaak dan leedvermaak. Wie graag lacht heeft bij een schadeverzekeringsmaatschappij een gouden baan. Zo iemand ligt continu in een deuk. "Even Apeldoorn bellen" en hij neemt reeds schuddebuikend de telefoon aan!
In bovenstaande bloemlezing ontbreekt elk spoor van een file. Files zijn kennelijk niet zo grappig. Zodra iemand in een gezelschap over files begint te praten, en dat gebeurt vaak, wordt de sfeer serieus. Het leed is zo algemeen dat iedereen graag zijn steentje bijdraagt aan de opsomming van ellende. Ondanks het leed vormen files geen bron van vermaak, zelfs al eindigen ze in de kreukels.

- "De file was er eerder dan ik dacht, dus reed ik er middenin."
- "De onzichtbare file kwam uit het niets tevoorschijn, zodat ik geen kant meer uit kon."
- "Bij mijn poging de file in te halen, raakte ik vast in de vangrail."
- "Mijn remmen bezweken voor de file."
- "De vluchtstrook eindigde zonder waarschuwing."
- "Een slinkse automobilist naast mij wist zo voor te dringen, dat ik er wel tegenaan moest."
- "De file raakte mijn auto frontaal."
- "Het was weer raak met de file."
- "Ik remde uit alle macht, maar de file was me toch nog te snel af."
- "Omdat ik al vijf kwartier in de file stond, moest er wel iets gebeuren."
- "Ze lieten me er niet meer tussen, hoe ik ook waarschuwde."
- "Toen ik weer voor me keek bleken alle auto's plotseling stil te staan."
- "Omdat ik wel moest uitwijken voor de file, raakte ik van de snelweg af."
- "Door de mist zag ik de vangrail niet eens, laat staan de file."
- "Zonder uit te kijken reed iemand voor me zomaar de vluchtstrook op."
- "Toen ik uitstapte om te kijken hoe lang de file was, reed iemand mijn auto total loss."
- "Om op de kaart te zien of er een vluchtroute was, reed ik tegen een viaduct."
- "Door de file is mijn hele auto ontwricht."
- "Ik hield me keurig aan de maximumsnelheid, maar de file niet."
- "Er leek geen kip op de weg, toch stond er na de flauwe bocht een gemene file."
- "De file ging zo snel dat ik niet meer kon remmen."
- "Na de file gaf ik vol gas, maar in een onbewaakt ogenblik dook hij toch weer voor me op."

En dan hieronder een nog aantal schriftelijke uitspraken van verzekerden die aangifte deden van een schadegeval:

- (Uit een proces-verbaal): "De achtervolgde sprong te water en dook ondanks meermaals herhaalde sommatie niet meer op."
- "Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste, schadevrij gereden."
- "Ik heb zo veel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever had gehad dat mijn geliefde man helemaal niet gestorven was."
- "Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege ernstige schade weggesleept worden."
- "Ik heb mijn rechter arm gebroken, mijn bruid heeft haar voet verstuikt. Ik hoop u hiermee van dienst geweest te zijn, hoogachtend,"
- "Ik ben in de bocht, niet ver van de plaats van het ongeluk vandaan, gaan slingeren. Tijdens het slingeren heb ik waarschijnlijk de tegemoetkomende Mercedes geramd, die vermoedelijk de uiteindelijke richting van de laatste fase van de rit mede heeft bepaald."
- "Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat hem dit al een keer eerder gebeurd was."
- "Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel. Ik moest altijd weggedragen worden."
- "Ik ben aan het einde van mijn zenuwen en heb ook nog met een zware castritis te doen."
- "Sedert de scheiding van mijn man wordt alle noodzakelijke verkeer door mijn advocaat waargenomen."
- "Intussen is het loopgips van mijn rechter arm verwijderd."
- "Uw computer heeft mij een kind toebedeeld. Maar ik heb helemaal geen kind. En al helemaal niet van uw computer."
- "Toen ik de kruising naderde, verhief zich daar een hek om mijn vrije zicht te belemmeren."
- "Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik niet zeggen, aangezien er van mijn familie niemand in de buurt was."
- "Ik reed door de weide. Plotseling kwamen er van links en rechts meerdere voertuigen. Ik wist niet meer waar ik heen moest, en toen knalde het van voren en van achteren."
- "Uw argumenten zijn werkelijk zwak. Voor zulke vuile uitvluchten moet u toch echt een dommer iemand zoeken maar die zult u bijna niet kunnen vinden."
- "De politieauto gaf mij een stopteken. Bij het zoeken van een geschikte plek vond ik een brugpijler."
- "De voetganger had er kennelijk geen idee van in welke richting hij gaan moest en dus reed ik hem aan."
- "Ik schrijf u vandaag voor de eerste en de laatste keer. Mocht blijken dat u niet antwoordt dan schrijf ik u meteen weer!"
- "Mijn zoon heeft die vrouw niet omver gerend. Hij is er heel snel voorbij gerend en door de ontstane tocht is ze omgevallen."
- "We hebben geen inkomsten uit de veehouderij. Met de dood van mijn man is ook het laatste rund van het erf vertrokken."
- "Mijn vrouw stond op uit bed en viel in het glas van de balkondeur. Eerst was ze bij soortgelijke pogingen om op te staan tegen de centrale verwarming gevallen."
- "Toen ik op de rem wilde trappen, was deze er niet."
- "Mijn fiets kwam van het voetpad af, raakte een Porsche en reed zonder mij verder."
- "Ik wilde de straat oversteken. Er kwam een auto van links recht op mij af. Ik dacht dat hij voor mij langs wilde en deed weer een stap terug. Hij wilde echter achter mij langs. Toen ik dat merkte deed ik snel twee stappen vooruit. Maar de bestuurder had ook gereageerd en wilde nu toch voor mij langs. Hij stopte en draaide zijn raampje open. Woedend riep hij mij toe: "Blijf toch een keer stilstaan!" Nou, dat deed ik ook inderdaad en toen reed hij mij aan."
- "Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou graag willen dat iedereen echt treurig is als ik eenmaal sterf."
- "Ik wil mijn kind niet laten inenten. Mijn vriendin heeft haar kind ook laten inenten en kort daarna viel het uit het venster."
- "Mijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, hetgeen er in een bocht in het algemeen toe lijdt dat men de straat verlaat."
- "Ik reed achteruit een steile straat naar beneden, doorboorde een afscheidingsmuurtje en ramde een bungalow. Ik kon me gewoon niet herinneren waar het rempedaal gemonteerd was."
- "Toen stond de kerstboom plotseling in lichterlaaie. De vlammen sloegen over op de gordijnen. Mijn man kon echter niet helpen blussen, daar hij als een bezetene op zoek was naar de polis van de inboedelverzekering."
- "Onze auto's knalden tegen elkaar precies op het moment dat we elkaar tegenkwamen."
- "Alle rekeningen, die ik ontvang, betaal ik nooit onmiddellijk, daar mij daarvoor eenvoudig het geld ontbreekt. De rekeningen worden integendeel in een grote trommel gestort, waar ik er aan het begin van iedere maand geblinddoekt drie uit trek. Deze rekeningen betaal ik dan prompt. Ik verzoek u dan ook te wachten tot het lot u getroffen heeft."
- "Mij dochter heeft haar voet verstuikt omdat dat stomme vrouwvolk het verdomt fatsoenlijk schoeisel te dragen."
- "Meteen na de dood van mijn man ben ik weduwe geworden."
- "De tennisbal kwam elegant en zuiver aan - geslagen door mijn dochter. Helaas heb ik er mijn hoofd in plaats van het racket voor gehouden."
- "Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de 250.000 en een kwart miljoen bedragen."
- "Tijdens het dansen van de bekende Holladihia-Hoppsassa sprong ik overmoedig omhoog, waarbij ik mijn danspartner stevig ondersteunde. Daarbij kwam het kelderplafond sneller op mij af dan ik verwachte."
- "In uw schrijven van 26.6 over de nieuwe eigen bijdrage heeft u mij allervriendelijkst tot mejuffrouw bevorderd, wat echter in samenhang met mijn voornaam Henk helaas aanleiding tot pijnlijke vermoedens kan geven."
- "Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over de kop en knalde tenslotte tegen een boom. Toen verloor ik de macht over het stuur."
- "Bij de kruising aangekomen had ik een onverwachte aanval van kleurenblindheid."
- "Met de wettelijk ter plekke maximaal toegestane snelheid botste ik op een vrouw die mij tegen alle geldende voorschriften in tegemoet kwam."
- "De andere wagen was absoluut onzichtbaar en toen verdween hij. Ik vond er een grote kuil en bleef er zelf in."
- "De andere auto kwam met de mijne in botsing zonder mij zijn bedoeling kenbaar te maken."
- "In hoog tempo naderde de telegraafpaal mij. Ik begon te zigzaggen maar ondanks dat raakte de telegraafpaal mij tegen de radiator."
- "Nog voor ik hem aanreed was ik er al van overtuigd, dat deze oude man nooit de overkant van de straat zou bereiken."
- "Ik had de hele dag planten ingekocht. Toen ik de kruising naderde, groeide er plotseling een flinke struik in mijn gezichtsveld en ik kon het andere voertuig totaal niet meer zien."
- "De paal raasde op mij af en net toen ik uit wilde wijken botste ik er frontaal op."
- "Toen mijn auto van de weg raakte, werd ik er uit geslingerd en kwam ik in het weiland terecht. Een paar koeien vonden mij later in mijn gat."
- "Ik zag een treurig gezicht langzaam voorbij zweven, toen sloeg de man met een harde klap op het dak van mijn auto."
- "Terwijl ik normaal door de straat reed, bekroop mij het verlangen mij te ontlasten. Zodoende stopte ik aan de rand van de weg en begaf mij in de bosjes. Net toen ik mijn broek had laten zakken kwam de tegenpartij en gaf mij met zijn kieper een forse dreun van achteren."
- "De getuigen van de aanrijding zijn tegen de achterkant aangeniet."
- "Het paard liep over de rijbaan zonder zich er volgens de voorschriften van te vergewissen of deze vrij was!"
- "De andere wagen reed dan eens links, dan weer rechts, dan weer naar links, voordat ik met hem in botsing kon komen."
- "Kort en goed: als ik het geld niet binnen acht dagen ontvang, zie ik er geheel vanaf!"
- "Om de botsing te vermijden stuurde ik tegen de andere wagen."
- "Mijn bruid heeft de agenten, die het ongeval kwamen opnemen, alles laten zien wat ze maar wilden zien..."
- "Uw schrijven inzake toestemming voor een Darmbad kuur is bij mij in de entree terechtgekomen."
- "Ik dacht dat het raam openstond. Het was echter gesloten, hetgeen ik pas bemerkte toen ik mijn hoofd naar buiten stak."
- "Het glas is kapot, ik stuur hierbij een splinter van de ruit, waaraan u kunt zien dat ze stuk is want anders zou ze onbeschadigd zijn."
- "Ik ben zwaar ziek geweest en tot tweemaal toe bijna gestorven. Dan kunt u toch op zijn minst alvast de helft van de overlijdenspremie uitkeren?"
- "Aangezien ik niet meer met mijn man samenleef, verzoek ik U een competente vertegenwoordiger langs te sturen."
- "Laat u het mij alstublieft weten indien u dit schrijven niet ontvangen hebt."
- "Mij treft aan het ongeval in het geheel geen schuld! De oorzaak was die jonge vrouw in minirok. Als u een man bent is een verdere verklaring overbodig; als u een vrouw bent begrijpt u het sowieso niet!"
- "Het had ondertussen op verschillende plaatsen gesneeuwd. De rijweg was daardoor in diverse straten plaatselijk glad geworden. Ik wilde de auto afremmen. Ik probeerde van alles, maar niets hielp. Toen knalde ik tegen de omheining en hiervan was ik meteen bewusteloos. Het was helemaal uit met de pret!"
- "Ik trof hem vol op de ster, d.w.z. op de punt van de motorkap. Vervolgens veegde ik hem zijwaarts over de voorruit weg."
- "Ik ben van beroep slijter. Uw computer heeft echter per abuis in plaats van een l een ch op het formulier geprint!"
- "Het jachtplezier is voor mijn vader noodlottig gebleken. Men zag hem voor een gewoon zwijn aan en schoot hem neer."
- "Moet ik mijn man dan eerst ombrengen voor ik het geld krijg?"
 

Waardering voor deze mop: 5.08
109
keer gestemd.

Stemmen!
Printbare versie

Inhoudsopgave
Vorige mop: Een eikenhouten deur

Link naar deze mop:

 
Deze mop op je eigen website: