Er waren eens zeven dwergen. Ze waren heel blij, ze dansten lachten en riepen: "Wij hebben toverkracht! Wij hebben toverkracht!"
Opeens kwam er een goede fee langs en die schrok. Want zij zag dat één van de dwergen niet blij was. Ze daalde voor hem neer. Ze zag hoe hij huilde. "Wat is er?" vroeg ze op zachte toon.
"Mijn naam is To!"

Deze mop verzenden naar een vriend(in)