Onze compiler die in het werkgeheugen zijt,
Uw Objectcode worde geheiligd,
Uw Executable kome,
Uw wil geschiede op de harddisk,
als ook in het interne geheugen.
Geef ons heden onze dagelijkse informatie
en vertaal onze source zoals wij die hebben geschreven.
Leid ons niet in verwarring,
maar verlos ons van de errors.
ENTER

Deze mop verzenden naar een vriend(in)