De nieuwste snufjes

Een Amerikaan, een Japanner en een Belg zitten samen te praten over de nieuwste electronica in hun land. De een schept nog meer op dan de ander en op een gegeven moment horen ze een telefoon rinkelen. De japanner trekt een haar uit zijn hoofd en begint daar mee te bellen. Even later hangt hij op en zegt: "Nieuwste snufje uit Japan: een haaltelefoon."
Even later gaat er weer een telefoon. De amerikaan trekt een gouden tand uit zijn mond en begint daar mee te bellen. Even later hangt hij op en zegt: "Nieuwste snufje uit Amerika: een golden teeth telephone."
"Allee," denkt de Belg, "wat moet ik nou?" Even later laat de Belg een scheet en zegt: "Allee daar kwam net eenne fax binnen!"