Moppen over dokters
Formulier ingevuld en ondertekend afgeven aan uw chef. Tenminste 14 dagen vóór de datum dat u de ziekte wilt laten beginnen inleveren, om zodoende het bedrijf goed te laten functioneren (voor zover het nog functioneert).

Naam :..............................................................

Voornaam :..............................................................

Adres :..............................................................

Postcode :................ Woonplaats:..................................

Aard van de gewenste ziekte :............................................
Datum waarop u de gewenste ziekte wilt laten beginnen.....-......-20...

Heeft u reeds eerder een aanvraag voor dezelfde ziekte ingediend: Ja/Nee*
Zo ja, op welke datum :......-......-20...

Hoe wenst u dat de ziekte zal zijn? Goedaardig/ernstige koorts/besmettelijk/ongeneeslijk/blijvende invaliditeit/dodelijk*

Indien het een dodelijke ziekte betreft, wenst u dan dat de leiding vertegenwoordigd is bij de uitvaart? Ja/Nee*

Plaats waar u ziek wenst te zijn: Thuis/Centre parcs/Franse Zuidkust/Spanje/Griekenland*

Indien u wilt dat de ziekte besmettelijk is, voor wie moet dit dan zijn? Directie/Chef/Leidinggevende/Collega*
Eventueel wie?
(naam)...............................................................
Wenst u dat uw partner wordt ingelicht? Ja/Nee*

Als medicijn wens ik: belangstelling/liefde/massage/frisdrank/bier/jenever*

Duur van de door u gekozen ziekte:......dagen/......weken/......maanden/......jaren

Ondergetekende verklaart de gegevens daar waar mogelijk, zoveel mogelijk naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:........................ Datum:........-.......-20.....

Handtekening:

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
 

Waardering voor deze mop: 5.61
250
keer gestemd.

Stemmen!
Printbare versie

Inhoudsopgave
Volgende mop: Zeewater voor de voeten
Vorige mop: Longontsteking

Link naar deze mop:

 
Deze mop op je eigen website: